Het handboek na je maagverkleining

Het boek is bedoeld om houvast te bieden aan mensen met een maagverkleining. In het boek staan alle belangrijke onderwerpen beschreven, waarmee u te maken krijgt na uw operatie. Denk hierbij aan informatie over voeding, mentale issues, eetproblemen en het positief verbeteren van uw zelfbeeld. Het boek is gericht op mensen die willen afvallen en een gezondere levensstijl willen aanhouden. Het geeft handvatten om op gewicht te blijven en zo een gezonde levensstijl voor lange tijd vol te kunnen houden.

Een maagverkleining is een ingrijpende operatie die uw leven voorgoed kan veranderen. Het is belangrijk om alle informatie te hebben over de operatie en de gevolgen ervan, zodat u weet wat u kunt verwachten. Naast fysieke hulp bij het verminderen van pijn, moet u ook leren omgaan met emotionele problemen, eetproblemen en een veranderd zelfbeeld. In Handboek na uw maagverkleining vindt u alle informatie die u nodig hebt, plus mentale oefeningen en tips om positief te blijven tijdens en na uw herstel.
 
Het boek is geschreven door Marie-josee Koks, ggz-behandelaar en zelf bariatriepatiënte.  Ook geeft dit boek voor diëtistes en andere zorgverleners een goed zicht op wat het betekent om met obesitas te leven en wat het betekent om een maagverkleining te ondergaan.