Obesitas

Wat is obesitas?

Allereerst is Obesitas – voor iemand die het ondergaat – een complex geheel van factoren, waarbij nog veel onduidelijkheid is over het ontstaan ervan. Vaak wordt obesitas gezien als een gebrek aan wilskracht in combinatie met te veel eten.  Echter, dit is een veel te simpele weergave van de realiteit en doet ook geen recht aan de jarenlange worstelingen van iemand met obesitas.

We kunnen hier het standaard rijtje over de BMI neerzetten, echter wij merken – als we het hebben over obesitas en gezondheid – dat het veel meer is dan de juiste BMI hebben. Het woord obesitas is voor veel dikke mensen stigmatiserend en ze herkennen zich er ook niet in. Hierdoor ontstaat vaak nog meer eenzaamheid, omdat de oorzaak van obesitas veelal wordt uitgelegd als ‘verkeerd gedrag’.

Obesitas: Een complex geheel van factoren

Ziekte of ‘Eigen schuld, dikke bult?’ Het is een vraag, die vaak wordt gesteld als het gaat om obesitas. Maar laten we eerlijk zijn, obesitas is veel meer dan alleen maar te veel eten en te weinig bewegen. Het is een complexe aandoening, waarbij verschillende factoren een rol spelen. We zien zelfs regelmatig dat mensen met obesitas zelfs te weinig eten of dat hun spijsvertering is verstoord. Door het ernstige overgewicht – dat zij met zich meedragen – ontstaan langzamerhand allerlei fysieke (lichamelijke) problemen en vaak ook nog psychische problemen. De oorzaken van obesitas zijn dus erg divers.

Het behandelen van obesitas vereist dan ook meer dan alleen wilskracht en discipline. Het vergt goede informatie, professionele hulp en ondersteuning uit de omgeving. Het ‘alleen staan’ tegenover deze complexe aandoening kan ontmoedigend zijn, dus is het belangrijk dat er begripvolle steun is voor mensen met obesitas.

Op onze website willen je daarom vanuit meerdere kanten over obesitas informeren.

Obesitas
Obesitas bmi

Obesitas in de medische wereld

Dit geeft volgens ons een beter beeld van obesitas

Het verschil tussen overgewicht en obesitas

Overgewicht

 • Meer dan de helft van de Belgen heeft overgewicht.
 • Bij een BMI van 25 tot 30 heb je te maken met overgewicht.
 • Overgewicht geeft minder belemmeringen dan obesitas.
 • Overgewicht kan tijdelijk zijn.

Obesitas

 • 15,9% van de Belgen heeft obesitas.
 • Vanaf een BMI van 30 spreken we van obesitas.
 • De oorzaak van obesitas is een complex geheel van factoren.
 • Is niet meer alleen met een gezonde leefstijl te behandelen.

Onderliggende oorzaken obesitas

• Medische ziektes (bv schildklierafwijking)
• Erfelijkheid
• Neurologische afwijkingen
• Alcoholgebruik
• Aangeboren afwijkingen
• Schulden/armoede
• Medicatie
• Zwangerschap
• Verkeerde leefstijl
• Autisme
• Depressie, angst of psychische problematiek
• Ploegendienst
• Crash diëten
• Hormonale problemen
• Ongezonde leefomgeving
• Erfelijkheidsfactor

Waarom is het zinvol om toch over obesitas te praten?

• Omdat u niet alleen hoeft te zijn met obesitas
• Omdat het een aandoening is waarvoor een behandeling mogelijk is
• Praten betekent, dat er mogelijk verandering komt voor u
• Schamen voor obesitas u niet helpt
• U zelf bepaalt wat u met u obesitas wilt doen

Nieuwe richtlijnen overgewicht en obesitas bij volwassenen (juli 2023)

De vorige richtlijnen waren van 2008, dus alweer 15 jaar geleden. Omdat er wetenschappelijk meer onderzoek is gedaan werd het tijd om de nieuwe richtlijnen in de praktijk te brengen. Eerst op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak van overgewicht of obesitas. Er kunnen verschillende rollen een factor spelen zoals leefstijl, psychisch, economisch, hormonaal en/of medicatie.
En door in gesprek te gaan met de patiënt en onderzoek te doen kom u tot een diagnose.
 
Vanuit die diagnose wordt er samen met de patiënt een behandelplan opgesteld.
 • Breng daarin ook in kaart wat de complicaties en comorbiditeiten zijn, welke de patiënt heeft.
 • U gaat hierover weer in gesprek met de patiënt.
 • Dan gaat u kijken welke voedingsinterventie het beste bij de patiënt past.
 • Er wordt uitgegaan van de schijf van vijf. En is er sprake van comorbiditeit, dan kan er worden doorverwezen naar een diëtist.
 • Voeg een beweegprogramma toe voor de patiënt in combinatie met voorlichting.

Gepersonaliseerde zorg

In overleg met de patiënt wordt een keuze gemaakt uit de verschillende behandelmogelijkheden. 

Het grootste verschil van nu is dat de aanpak persoonlijk wordt gemaakt, door de juiste vraagstelling en het juiste onderzoek met instemming van de patiënt.

Nieuwe richtlijn obesitas

Om de diagnose obesitas vast te stellen mag NIET alleen gekeken worden naar de BMI.
In de praktijk mag BMI en de aanbevolen grenswaarden hiervoor alleen worden gebruikt voor screening. Alleen de combinatie van BMI en buikomvang kan worden gebruikt voor de klinische evaluatie van cardio metabole of andere obesitas gerelateerde complicaties. De OBESI-Q is een vragenlijst specifiek voor mensen met overgewicht of obesitas en kan gebruikt worden voor het meten van de kwaliteit van leven.

Keuzevrijheid

Uiteindelijk draait het bij obesitas allemaal om keuzevrijheid. We hebben de vrijheid om onze eigen beslissingen te nemen en ons leven vorm te geven op de manier die wij willen. Maar laten we niet vergeten, dat deze keuzevrijheid ook gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Het is belangrijk, dat we goede informatie krijgen over voeding, lichaamsbeweging en gezonde levensstijlkeuzes. Met deze kennis kunnen we bewuste keuzes maken, welke ons helpen bij het bereiken van een gezond gewicht.
Het is gemakkelijk om snel oordelen te vellen zonder de complexiteit van de situatie volledig te begrijpen. Obesitas is geen eenvoudige kwestie van gebrek aan wilskracht of luiheid. Het is een complex samenspel van verschillende factoren, waaronder erfelijkheid, ziekte en psychologische aspecten. Dus laten we stoppen met de vooroordelen en afstand nemen van stigmatisering rondom obesitas. Laten we iedere persoon behandelen als individu, met respect voor hun unieke reis naar een gezonder leven. Met daarin de vrijheid wat hij/zij zelf aan zijn gewicht wil doen.
De wetenschappelijke/medische zienswijze en dat wat wij tegenkomen rondom obesitas.

En het allerbelangrijkste - volgens ons - is:

U wilt een keuze hebben of u iets met u obesitas wilt doen zonder oordelen van de omgeving en met de ruimte om te beslissen wat voor jou de beste opties zijn.
Wat u standpunt ook is – wij vinden – dat u er niet alleen mee hoeft te zijn.

Een kleine opfrissing... Wat is het BMI ook alweer

Heel simpel gezegd beoordeelt het BMI of u al dan niet een gezond gewicht hebt op basis van de verhouding tussen uw gewicht en uw lengte. Het resultaat van de test wordt geëvalueerd in schalen. Zo kan de hele wereldbevolking ingedeeld worden in ondergewicht, ideaal gewicht, overgewicht, obesitas, ernstige obesitas, morbide obesitas en superobesitas.  

Vooral de laatste jaren komt er steeds meer kritiek op het BMI als tool om iemand te categoriseren als “gezond” of “ongezond”. Hoewel het BMI zeker zijn waarde heeft, hoeft de realiteit niet altijd zo zwart-wit te zijn. Er zijn veel factoren, welke bepalen in welke mate iemand gezond is.   

Kritiek op de BMI als graadmeter voor gezondheid

Het BMI is een eenzijdige weergave over gezondheid en volgens ook niet hetgeen wat uw gezondheid meet. Het is soms een handige tool, als u het goed gebruikt. Alleen aan de hand van zo’n getal kan men niet goed beoordelen of iemand gezond leeft. In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben wetenschappers het verband tussen gewicht en levensduur kunnen aantonen. Toen men daarop besloot de BMI-schalen te verlagen, werden heel wat mensen – die binnen de oude schalen als gezond te boek stonden – plots bestempeld als ‘overgewicht’. Deze aanpassing was nog drastischer dan men dacht: 4 kilogram verschil! Quetelet (de uitvinder van de BMI) had het BMI nooit bedoeld als een individuele maatstaf om iemands gezondheid te beoordelen. Hij ontwikkelde de formule slechts om proefpersonen beter te kunnen indelen. Een hoger BMI staat vaak gelijk aan overgewicht, maar niet altijd. Er zijn uitzonderingen. Denk maar aan iemand die aan bodybuilding doet. De aanwezige spiermassa zal een invloed hebben op het getal op de weegschaal, waardoor deze persoon via het BMI mogelijk “overgewicht” aangeeft.

NIET ALLE DIKKE MENSEN ZIJN ONGEZOND!

Dit geeft volgens ons een beter beeld van obesitas:

 • Een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt, dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Dit kan leiden tot een kortere levensverwachting en/of meer gezondheidsproblemen.
 • In een groot deel van de moderne wereld worden mensen met obesitas gestigmatiseerd. 

 

Toch werd het vroeger algemeen gezien als een symbool van rijkdom en vruchtbaarheid en in sommige delen van de wereld is dat nog steeds zo.

 • Niet iedereen met obesitas hoeft ongezond te zijn.
 • Een goede gezondheid is meer dan het opmeten van de BMI.
 • Er ligt te veel nadruk op leefstijlverandering zonder dat er aandacht is voor lichamelijke, psychische en sociale componenten.
 • Wij vinden, dat mensen met obesitas te weinig ruimte krijgen door vooroordelen en stigma’s om vanuit een afstand te kijken naar wat obesitas betekent voor iemand.

Moet u altijd iets aan obesitas doen?

Leven met obesitas kan een dagelijkse uitdaging zijn, zowel fysiek als emotioneel. De samenleving neigt er soms naar het te zien als een persoonlijk falen en deze verantwoordelijkheid bij het individu te leggen. Maar is zoeken naar behandeling voor obesitas werkelijk verplicht? Er is geen simpel antwoord hierop. Elke reis van een persoon met obesitas is uniek en wordt beïnvloed door genetica, levensstijlkeuzes en onderliggende gezondheidsstoornissen. Terwijl de ene mens ervoor kiest om hun kwaliteit van leven en algemeen welzijn te verbeteren, kunnen anderen ervoor kiezen om dat niet te doen. En dat is oké! 
Het is belangrijk om te erkennen, dat vrijheid over ons eigen lichaam verder gaat dan maatschappelijke verwachtingen of druk. Het zou ons recht moeten zijn om weloverwogen beslissingen te nemen over wat we voor onszelf willen, zonder ons gedwongen te voelen om ons te conformeren aan medisch advies of de publieke opinie. Het sleutelwoord hier is echter ‘informatie’. Het maken van een weloverwogen beslissing vereist toegang tot nauwkeurige informatie over mogelijke behandelingen en hun risico’s en voordelen. Helaas biedt de medische wereld vaak een eenzijdig perspectief als het gaat om opties voor de behandeling van obesitas, waarbij de nadruk vooral ligt op gewichtsverlies door diëten of chirurgische ingrepen. Deze beperkte aanpak houdt geen rekening met andere cruciale aspecten van gezondheid en welzijn in plaats van enkel getallen op een schaal. 
 
Het negeert het belang van bijvoorbeeld ondersteuningssystemen voor geestelijke gezondheid, benaderingen van lichaamsacceptatiebewegingen, intuïtieve eetgewoonten en algehele holistische zorg.
 
Bovendien maakt discriminatie van personen met overgewicht of obesitas deze kwestie nog ingewikkelder. Veel mensen worden op verschillende gebieden van hun leven gediscrimineerd, zoals werkgelegenheid, huisvesting en zelfs de gezondheidszorg. Dit creëert een extra laag van complexiteit bij de overweging of behandeling van obesitas verplicht moet worden. Het wordt steeds duidelijker dat steun, in plaats van druk, nodig is om in elk geval met de mens met obesitas in contact te komen.
 
En daar dragen wij graag aan bij!